Informatikai rendszerek tervezésével, üzemeltetésével kapcsolatos szabályok

ITSM

Az IT szolgáltatások menedzsmentje.

 

ITIL

Az ITSM és az ITIL közötti kapcsolat.

 

GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE

ISO27001

ISO/IEC 27001:2013

A szabvány a tárolt információk három lényeges jellemzőjére koncentrál:

  • Rendelkezésre állás
  • Bizalmasság megőrzése
  • Sértetlenség fenntartása
Rendelkezésre állás

 

Bizalmasság

Csak a jogosultan használók férhetnek hozzá az információkhoz

Sértetlenség

Az információk teljesek és megbízhatók

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

2013. évi L. törvény

Szabályzatok

IBSZ, Informatikai biztonsági szabályzat